kıbrıs yarışı

bu yardış kıbrısta düzenlenecektir.